FONDACIJA BALAŠEVIĆ

Fondacija vodi računa da kontekst u kom se koriste lik i delo Umetnika ne bude u suprotnosti sa opšteprihvaćenim moralnim načelima, kao i idejama i principima po kojima je Umetnik živeo i stvarao…

Šesto milenijuma nakon povlačenja Panonskog mora, na pola sata veslanja od nekadašnjeg fruškogorskog ostrva, rodio se, 1953. godine, prvi i poslednji Panonski mornar. Đorđe Balašević je u Novom Sadu proveo svoj vek, tačnije dve trećine jednog stoleća, i za to vreme uspeo je da napiše bezbroj redova, što lirskih, što dramskih, ili romanesknih koje su potom milioni učili napamet. Svoje muzičko stvaralaštvo započeo je u grupi Žetva 1977. godine, a godinu kasnije i kao član Ranog mraza, da bi 1980. godine uplovio u svoj samostalni  muzički svet koji žanrovski nije imao sličnosti ni sa jednim prethodnim, niti sa onim što će tek uslediti. Objavio je petnaest albuma s pesmama koje su postale zaštitni znak ne samo Đorđa Balaševića, već i samog Novog Sada, Vojvodine, Srbije, Jugoslavije. Svoju svestranost i kvalitete ispoljio je i kao glumac u nekoliko televizijskih serijala. Bujica reči i ideja morala je naći svoje mesto i u formatu dužem od šest minuta, kako je sam govorio, pa tako nastaje nekoliko romana u kojima Đorđe Balašević svedoči o sopstvenom životnom putu, onako kako je to jedino umeo – duhovito, lucidno i poetično. Često i neskriveno govorio je, pisao i pevao o supruzi Oliveri – najvećoj ljubavi i inspiraciji, kao i o kćerkama Jovani i Jeleni i sinu Aleksi. Jedno od ishodišta združene energije i kreativnosti porodice Balašević predstavlja film „Kao rani mraz“ (2010), gde je svaki član porodice imao svoj zadatak, a Đorđe čak tri: bio je scenarista, režiser i kompozitor. Reči nije štedeo da iskaže svoje emocije, ali ni svoje stavove, oštro se i uporno suprotstavljajući društvenim anomalijama i svim toksičnim ideologijama. Na dan kada je otišao, 19. februara 2021, kao po komandi “Pa nek se sruči!“, kiša ljudi preplavila je ulice gradova širom regiona! Bio je to najmasovniji ispraćaj na plovidbu koji pamti savremena istorija.

Njegova porodica, prijatelji i sledbenici putem Balašević Fondacije predano čuvaju lik i delo Đorđa Balaševića, u svojstvu svedočanstva i doprinosa kulturnoj baštini panonske regije za nova  pokoljenja.

O FONDACIJI

FONDACIJA BALAŠEVIĆ, iz Novog Sada, sa sedištem na adresi ul. Jovana Cvijića 33 (u daljem tekstu: „Fondacija“) je nezavisni, neprofitabilni pravni subjekt osnovan od strane porodice preminulog umetnika, pesnika i kantautora Đorđa Balaševića (u daljem tekstu i: „Umetnik“) u cilju zaštite ličnog imena, pijeteta i celokupnog stvaralaštva Umetnika. Naslednici Umetnika, odnosno osnivači same Fondacije su ustupili Fondaciji sva autorska i srodna prava čiji je nosilac bio Umetnik.

Fondacija ima ovlašćenje da direktno pregovara sa svim zainteresovanim fizičkim i pravnim licima o davanju saglasnosti za bilo koji vid korišćenja ličnog imena, lika ili celokupnog autorskog stvaralaštva Umetnika. Prilikom pregovora, Fondacija može postavljati različite uslove za korišćenje različitim zainteresovanim licima, odnosno uslovi korišćenja će biti određeni u svakom konkretnom slučaju.

Fondacija se naročito brine o očuvanju ugleda, pijeteta i ličnog integriteta Umetnika, odnosno vodi računa o okolnostima, događajima i licima koja učestvuju na istim, načinu i celokupnom kontekstu u kom se pominju i koriste lično ime i stvaralaštvo Umetnika. U vezi sa tim, jedan od razloga za osnivanje Fondacije jeste i sprečavanje nepoštovanje Umetnika, odnosno sprečavanje nedostojnog, neovlašćenog i nezakonitog korišćenja lika i dela Umetnika.

Konačno, Fondacija vodi računa da kontekst u kom se koriste lik i delo Umetnika ne bude u suprotnosti sa opšteprihvaćenim moralnim načelima, kao i idejama i principima po kojima je Umetnik živeo i stvarao.

Osnivači

Jelena Balašević, Jovana Balašević, Aleksa Balašević, Olivera Balašević

Dokumenta

USLOVI KORIŠĆENJA AUTORSKIH DELA, LIKA I IMENA ĐORĐA BALAŠEVIĆA

FORMULAR ZAHTEVA

Podaci o Fondaciji Balašević

Formular za upit i dobijanje saglasnosti i prava.

3 + 2 =

Fondacija Balašević
Jovana Cvijića 33, 21000 Novi Sad, Srbija
Matični broj: 28832940
PIB: 112500938

Telefon: 021 477.01.68