Kontakt

Telefon: 021 477.01.68
office@balasevicfondacija.com

Fondacija Balašević
Jovana Cvijića 33, 21000 Novi Sad, Srbija
Matični broj: 28832940
PIB: 112500938