FONDACIJA BALAŠEVIĆ

Uslovi korišćenja autorskih dela, lika i imena Đorđa Balaševića

Postupak dobijanja saglasnosti za korišćenje lika i dela Umetnika

Pravila za korišćenje ličnog imena i stvaralaštva Đorđa Balaševića

L

Autorska dela

Nosilac svih autorskih prava na autorskim delima čiji je autor Umetnik je Fondacija. Navedena autorska dela se mogu koristiti isključivo u skladu sa odredbama važećih zakona Republike Srbije, a naročito Zakona o autorskom i srodnim pravima i uz saglasnost Fondacije…

L

Lik i ime

Svako zainteresovano lice koje želi da navede, objavi, javno saopšti ili na bilo koji drugi način koristi lično ime, nadimak, inicijale, zapis lika ili glasa Đorđa Balaševića, kao i njegove citate, emisije u kojima je učestvovao i sl, dužno je da se prethodno obrati Fondaciji u cilju dobijanja saglasnosti za konkretan vid korišćenja…

INFORMIŠITE SE O USLOVIMA

Sve osnovne potrebne informacije možete dobiti putem pravilnika USLOVI KORIŠĆENJA AUTORSKIH DELA, LIKA I IMENA ĐORĐA BALAŠEVIĆA

Obratite se Fondaciji

Za sve informacije obratite se Fondaciji Balašević

Formular zahteva

Formular za upit i dobijanje saglasnosti i prava.

O nama

Fondacija vodi računa da kontekst u kom se koriste lik i delo Umetnika ne bude u suprotnosti sa opšteprihvaćenim moralnim načelima, kao i idejama i principima po kojima je Umetnik živeo i stvarao…